Home · Blog · Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia menedżerskie

Katarzyna Rzepa – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia menedżerskie

Symulacje menedżerskie w naszym programie dla technologów będą sformułowane na przedstawionym tutaj materiale wiedzowym.
Bardzo prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie poniższych źródeł po kursie Gry Menedżerskie.
Przypominamy jednocześnie, że niniejsza baza zawiera lektury wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie scenariusza pisanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Szkolenie Postaw Zespołowych w Dynamicznej Firmie, Grzegorz Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Elwik
 • Uchwyty obróbkowe - Leksykon konstruktora
 • Zjawiska nieustalone w układzie elektroenergetycznym
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Automatyczne Przetwarzanie Danych system 360
 • Przesył Wielkich Mocy Elektrycznych
 • Technika wysokiej próżni
 • Konstytucja Produkcyjna
 • Utrzymanie dróg i ulic w okresie zimowym
 • Przewodnik dźwignicowego
 • Przekładnie stożkowe i hipoidalne
 • Kaskadowe układy napędowe z przekształtnikami tyrystorowymi
 • Wielki słownik polsko-rosyjski A-O t 1
 • Spawanie gazowe i elektryczne
 • Nowe ubezpieczenia komunikacyjne
 • Węgiel.Racjonalna gospodarka węglem energetycznym.
 • Szkoda i odszkodowanie
 • Ujęcie wód podziemnych
 • Twój magnetofon
 • Leczymy się ziołami z działki
 • Zadania z fizyki
 • Bułgaria.Przewodnik turystyczny.
 • Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. Leksykon
 • Cymes czyli kuchnie żydowska
 • ZORTECH c++ wersja 2.0
 • OR CAD SDT/PCB
 • Derive.Pomocnik matematyczny wersja 2.0
 • Równania różniczkowe zwyczajne
 • Quattro PRO 3.0
 • Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki. Wyd.5. Książka pomocnicza dla ucznia.
 • Historia filozofi, tom I.Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd.13.
 • Logika i filozofia Wybór pism 519 str., 20 cm
 • Zespoły elektroenergetyczne automatyki zabezpieczeniowej Wyd I 153s,24cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego Przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy 196 str., 21 cm
 • Word Perfect 5.1 PL for DOS Quick reference Wyd. I 109 str., 22 cm
 • Przewodnik po UNIX-ie 431 str., 24 cm
 • Mechanizacja ogrodnictwa Wyd.V Podręcznik dla technikum 405 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Chemia nieorganiczna cz II 457 str., 24 cm
 • TAG i TIG - dobrana para 320 str., 24 cm
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Wyd. III popr. I uzup.
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej Wyd. II popr.
 • Statystyka z komputerem Statgraphics wersja 5i6
 • Ekonomia 2 547 str.25 cm
 • Kodeks pracy z komentarzem 541 str,24 cm
 • Ekonomika i organizacja firmy handlowej cz.1 Wyd.II 150 str,24 cm
 • Instalacje elektryczne 366 str, 24 cm
 • MS Word 7.0 dla Windows 95 oraz Windows NT w.polska 446 str, 24 cm
 • Woda deszczowa dla domu i ogrodu 93 str, 24 cm
 • Elementy termodynamiki statystycznej Wykłady z chemii fizycznej 156 str, 20 cm
 • Zobowiązania - część ogólna 312 str, 20 cm
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze wyd2
 • Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe 358 str, 24 cm
 • Zarządzanie zrównoważnym rozwojem miast 294 str, 24 cm
 • Słownik argotyzmów 275 str, 20 cm
 • Krótki kurs zarządzania 353 str.,24 cm
 • Leksykon elektryka 215s 24cm
 • Księga przysłów polskich 601 str, 23 cm
 • Controling 620s 23cm
 • Outlook 2000 PL dla każdego 541 str. 24 cm
 • Sztuka elektroniki T. 2
 • Zarządzanie ryzykiem 280 str, 20 cm

  23.06.2016. 00:05