Home · Blog · Oceny – szkolenia z kreatywności - Ośrodek Treningu

Katarzyna Rzepa – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Oceny – szkolenia z kreatywności - Ośrodek Treningu

Zestawienie nagrodzonych wnioskodawców w programie subwencji Brytyjskiego Grantu Szkoleniowego: --D3/W/PODKARPACKIE-, Uruchomienie produkcji innowacyjnych złączek dla przemysłu elektroenergetycznego, SPÓŁDZIELNIA "BIELSIN", . Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Batko. Zalecane szkolenia w firmie GFKM --AB6/J/PODLASKIE-, poprawa konkurencyjności spółki STRADOM poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacyjengo produktu multifilamentowego. , Stradom SA, Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na symulacje decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie. --7/L/MAŁOPOLSKIE-, Zakup innowacyjnych urządzeń, kompleksowe przygotowanie i komercjalizacja innowacyjnego procesu usług rehabilitacyjnych obejmujących reedukację chodu i tlenoterapię., GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ODNOWY I REHABILITACJI MODERN-REH S.C. MARCIN SZYCA, MARIUSZ SZYCA, JAKUB KRASZEWSKI, Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Instytut Rozwoju Biznesu --A0/D/MAŁOPOLSKIE-, Profesjonalizacja, komercjalizacja i ekonomizacja innowacyjnych procesów w zakresie kompleksowej innowacyjnej usługi inspekcji i robót kanalizacyjno - renowacyjnych w oparciu o mobilną linie wielosegmentową., Bielski Zakład Instalacyjny "EL-GAZ-S" Marek Ścisłowski, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Nęcki. Zalecane szkolenia w agencji Berndson --9/W/PODLASKIE-, wielopoziomowe usprawnienie technologii renowacji rurociągów metodą rękawów z włókna szklanego nasączanych żywicą utwardzaną promieniami UV do renowacji rurociągów., eurotrex Sp. z o.o., Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Akademia przygoda --C2/W/MAŁOPOLSKIE-, Innowacyjny rozwój Spółki METAL-SYSTEM Sp. z o.o. w Myszkowie w oparciu o zakup innowacyjnych maszyn, ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH METAL-SYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Santorski. Zalecane w agencji Schenk Institute --1/T/LUBELSKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie, NEO-DENT SPÓŁKA CYWILNA FORYŚ AGATA - MARCISZ MICHAŁ, Dla tego projektu przyznano subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Wojciech Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie ODiTK --C3/D/ŁÓDZKIE-, unowocześnienie innowacyjnych produktów w postaci struktur bezpieczeństwa pojazdów o najwyższych parametrach wytrzymałościowych wytwarzanych z wykorzystaniem technologii zintegrowanej obróbki cieplnej i plastycznej., Polmotors Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Dla tego aplikacji przyznano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Skała. Zalecane szkolenia w spółce ODiTK --G3/R/MAZOWIECKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnego produktu do przechowywania kupionej on-line żywności. , COOLOMAT SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Profess

11.11.2016. 10:10