Home · Blog · Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

Katarzyna Rzepa – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr BNC/81 2 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Amerykańskiego Priorytetu Oświatowego
Plan dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące zespoły robocze:
 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Audyt stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Szkolenia Z Mentoringu
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • "Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013
  Grant będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Biała Podlaska oraz wysokomazowiecki
  Upoważnieni beneficjenci to: Shanghai ZZ-Adorning Co. Ltd., Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego "Pasmanta" S.A.", Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Śląsk" Sp. z o.o., Układanie kostki brukowej SOLIDBRUK, Przedsiębiorstwo Usługowe "IMALEX" Montaż Sieci Telewizji Kablowej, "E-KANCELARIA M. PAWŁOWSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Addit , ELBIT Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa Jacek Biskupski, karierawfinansach.pl , Okna i Drzwi Paweł Kawka, SUNSET EXPRESS , Tire Service Robert Białowicz , Astro , ZAKŁAD KRAWIECTWA LEKKIEGO STEŃKA CHOMONT STEFANIA, Cukiernia ”MARICA” Ryszard Zawadzki
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  12.06.2015. 00:02