Home · Blog · Materiały - gry szkoleniowe

Katarzyna Rzepa – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Materiały - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą skonstruowane na następującym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy uczestników naszych warsztatów i symulacji menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie poniższych opracowań po kursie Symulacje Szkoleniowe.
Nadmieniamy w tym miejscu, iż niniejsza lista zawiera lektury wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły projektowanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Szkolenie Umiejętności Menedżerskich w Nowoczesnej Instytucji, Norbert Murań
 • Szkolenia Techniczne, Anna Balzak
 • Przewozy jednostek ładunkowych.
 • Turbogeneratory
 • Encykl. Techn. Pzegląd techniki
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Racjonalne oświetlenie pomieszczeń pracy
 • Mechanika budowli
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Algebra dla klasy II L.O
 • Leksykon dyżurnego ruchu
 • Moralność pracy
 • Kodeks pracy
 • Nowoczesne metody obliczeń sieci rozdzielczej
 • Systemy minikomputerowe.Organizacja i oprogramowanie
 • Szkodliwe substancje organiczne w szkolnym laboratorium chemicznym
 • Poradnik inżyniera – spawalnictwo t. 1
 • Samochodowy atlas Polski.
 • Legalizacja narzędzi do pomiarów długości i kąta. Przewodnik.
 • Programowanie współbieżne
 • Poradnik rysunkowy
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.III
 • Ciekawe doświadczenia cz1
 • Konkurs na dyrektora Praktyka i praktyka
 • Układy zbiorowe pracy. Nowe przepisy
 • Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach
 • Fundamenty projektowania siłowni cieplnych
 • Automatyczne testowanie w mikroelektronice
 • English-Polish Business -dictionary słownik handlowy angielsko-polski.
 • Kodeks handlowy. Komentarz.
 • Jestem człowiekiem i żyję wśród ludzi
 • Elementy elektroniczne.Diody.Półprzewodniki.y.
 • Zjawiska termiczne w elementach i układach półprzewodnikowych. Układy i systemy elektroniczne. 259str.,23cm.
 • Windows jakiego nie znacie.Dyskietka 366str,23cm
 • Analiza cz. II Ogólne struktury, funkcje algebraiczne, całkowanie, analiza tensorowa 640 str., 25 cm
 • Kodeks drogowy 216 str., 20 cm
 • Ćwiczenia z języka C++ programowanie obiektowe 176 str., 24 cm
 • Word dla Windows w.polska 2.0 285 str., 24 cm
 • Kodeks drogowy Przepisy wykonawcze St.pr.15.04.94 347 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Silniki skokowe 243 str., 20 cm
 • Geografia państw świata tł.z j. ang. 511s 28cm
 • Ekonomia - przewodnik dla studiujących 385 str., 20 cm
 • Kredyty dla przedsiębiorczych 159s 20cm
 • Access 2 dla Windows krok po kroku w.polska 309 str., 24 cm
 • Encyklopedia biznesu T.2 736 str.24 cm
 • Ekologia środowisko przyroda wyd 2
 • Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska
 • Sieci komputerowe TCP/IP - Zasady protokoły i architektura cz.1 671 str, 24 cm
 • Wstęp do nauki o państwie Wyd.II 240 str, 20 cm
 • Człowiek istota społeczna Wyd.V 575 str, 20 cm
 • Elementy przemian energetycznych 209 str, 24 cm
 • Słownik. Biznes w 11 językach
 • Sieci neuronowe typu Hopfielda.Teoria i przykłady zastosowań - Protokół nr 71 zamiany. 261s 24cm
 • Polski kodeks handlowy st.pr.01.01.99 369 str, 21 cm
 • Ekonomia menedżerska 870 str, 24 cm
 • Historia najnowsza 1918-1997 376 str, 24 cm
 • Nieliniowe obwody elektryczne 265 str, 24 cm
 • Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków 450s 20cm
 • Longman Dictionary of Contemporary English 1668 sttr, 22 cm
 • Mikromaszyny elektryczne 187 str,24 sm
 • Analiza obiektowa i projektowanie - przykłady zastosowań 354 str, 24 cm
 • Wieloetapowe sterowanie rozmyte 416 str, 24 cm
 • Metaloznawstwo. wyd.7 514s 23cm

  15.05.2015. 00:06