Home · Blog · Artykuły - gry menedżerskie

Katarzyna Rzepa – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Artykuły - gry menedżerskie

Gry biznesowe w naszym projekcie dla inżynierów będą bazowały na następującym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy klientów naszych warsztatów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie wymienionych poniżej źródeł na szkolenie Gry Biznesowe.
Pragniemy dodać przy tym, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera książki wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza tworzonych przez Naszych Uczestników gier.
 • Kształcenie Umiejętności Proaktywnych w Rosnącej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Joanna Aldowska
 • BHP w samochodowym zapleczu technicznym
 • Zarządzanie gospodarką materiałową
 • Uszczelnienia układów hydraulicznych
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • O teori relacji
 • Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Chemia dla kl.II technikum i Liceum Zawodowego
 • Przetwarzanie zbiorów danych
 • Dynamika maszyn i układów elektromechanicznych
 • Prawa i obowiazki obywateli -wybór źródeł
 • Remonty i konserwacja maszyn oraz urządzeń technicznych
 • Organizacja pracy zaopatrzeniowca-branżysty Wyd. II uzup.
 • Metody komputerowe w mechanice
 • Poradnik ślusarza narzędziowego wzorcarza
 • Fundamenty energetyki jądrowej.
 • Tablice całek
 • Pomiary cieplne i energetyczne
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.III.
 • Inicjatywy eksportowe samorządu załogi
 • Vademecum materiałoznastwa
 • Historia Polski 1764-1864
 • Od A do Z czyli o encyklopediach i encyklopedystach
 • Legalne jednostki miar i stałe fizyczne
 • Logika w rozwiązywaniu zadań
 • Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych
 • IBM PC dla każdego.
 • Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków
 • Leksykon finansowo bankowy
 • Paradox. 408str.,23cm.
 • Informatyka-pierwsze kroki. MS-DOS,Lotus1-2-3,Norton Commander,ChiWrite. /1 dyskietka/. 215str.,23cm.
 • Leksykon montera elektryka 1015str,20cm
 • Leksykon medycyny niekonwencjonalnej 187 str., 24 cm
 • Macintosh dla opornych Wyd.I 335 str., 25 cm
 • Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm
 • Word dla Windows w.polska 2.0 285 str., 24 cm
 • Windows NT bez trudu do gwiazd 430 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla mechaników Wyd.III 159 str., 21 cm
 • Matematyka - rozwiązania zadań maturalnych '94 - średnie szkoły zawodowe 357 str., 24 cm
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 416 str., 20 cm
 • Z geometrią za pan brat 341s 21cm
 • Grafika.Narzędzia programistyczne w grafszkół średnich z przykładami Turbo Pascalu
 • Jak żyć wśród trucizn SOS ratujemy naszezdrowie 83 str,20 cm
 • Ochrona przyrody i wód wyd 1
 • Obróbka metali z materiałoznawstwem Podręcznik dla ZSZ i Liceum Zawodowego Wyd.X 380 str,20 cm
 • Historia ustroju Polski X-XX w. 492 str, 21 cm
 • Nowy słownik pedagogiczny 336 str,23 cm
 • Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
 • Przydomowe oczyszczanie ścieków Przewodnik 228 str. 20 cm
 • Wytrzymałość materiałów t.1
 • Technika świetlna '98 t.2 Poradnik - informator 424 str, 24 cm
 • Wywieranie wrażenia na innych - o sztuce autoprezentacji 255 str, 24 cm
 • Instrumentalne metody badania wody i ścieków Wyd.II 271 str, 24 cm
 • Chemia organiczna 1 966 str, 24 cm
 • Leksykon elektryka 215s 24cm
 • Power Point 2000/98 277 str, 24 cm
 • Obiektowe bazy danych.Modele danych i języki 250s 23cm
 • Controling 620s 23cm
 • Informatyka dla liceum T.2 F-84 str, 24 cm
 • Badania operacyjne. wyd 3 zm. 276s 24cm
 • Współczesna chemia analityczna - wybrane zagadnienia 165 str. 24 cm

  30.12.2015. 00:10